Legal offi­cer

Ben je getriggerd door wetgeving? Heb je affiniteit met diverse juridische domeinen en wil je hier verder kennis in opbouwen? Werk je graag nauwkeurig en ben je een planner? Dan ben je de juiste persoon om onze juridische dienst te versterken.


Doelstelling van de functie


Als legal officer ondersteun en adviseer je de juridische dienst van POM en haar vennootschappen met betrekking tot verschillende juridische domeinen (verzekeringen, overheidsopdrachten, GDPR, overeenkomsten, enz.) en volg je ontwikkelingen binnen je werkdomein op. Je doet dit in nauwe afstemming met en onder leiding van de manager juridische zaken. Daarnaast neem je algemeen ondersteunende taken op binnen jouw afdeling.
 

Functieomschrijving 


Je ondersteunt en adviseert de juridische dienst met betrekking tot diverse juridische domeinen. Je rapporteert hierover aan de manager juridische zaken. Dit houdt onder meer volgende taken in:

 • Je staat mee in voor de correcte opvolging van diverse overheidsopdrachten. Dit houdt onder meer in dat je de overheidsopdrachten publiceert, bestekken en offertes opent, nodige attesten en documenten opvraagt inzake overheidsopdrachten en gunningsbesluiten opmaakt.
 • Je volgt zelfstandig kleinere overheidsopdrachten van a tot z op.
 • Je geeft een aanzet of doet het nazicht van diverse overeenkomsten, opgesteld op basis van standaardovereenkomsten (bijvoorbeeld huur, terbeschikkingstelling, samenwerkingsovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten ...).
 • Je volgt verzekeringen administratief op en beantwoordt vragen hieromtrent.
 • Je beantwoordt vragen op vlak van GDPR/privacy en volgt relevante regelgeving hieromtrent verder op en stelt deze ter beschikking.
 • Je onderhoudt contacten met advocaten inzake huurgeschillen en eventuele achterstallige betalingen.
 • Je blijft op de hoogte van ontwikkelen binnen verschillende juridische domeinen, past je huidige werkwijze hierop aan en rapporteert hierover.
 • Je neemt diverse (administratieve) taken op ter ondersteuning van de manager juridische zaken. Dit houdt onder meer volgende taken in.
 • Je plant vergaderingen in, maakt documenten en sjablonen op, staat in voor het klassement van adviezen en beheert de FAQ.
 • Je bereidt nota’s voor het directiecomité en de raad van bestuur binnen jouw werkveld administratief voor.
 • Je bereidt nota’s voor het directiecomité en de raad van bestuur binnen jouw werkveld administratief voor.

Plaats van tewerkstelling


Als legal officer word je tewerkgesteld in Provinciehuis Olympia in Sint- Andries (Brugge).


Aanwervingsvoorwaarden

 • Je beschikt over een bachelor diploma rechtspraktijk of een gelijkgesteld diploma (kandidaat in de rechten,...) OF je beschikt over een bachelor diploma met minstens 4 jaar relevante ervaring waarbij inhoudelijk juridisch werk de kernopdracht vormt.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
 • Je voldoet aan de algemene aanwervingsvereisten:
 • Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passende gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.
 • Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis bij openbare besturen, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

Functieprofiel

 • Je kan zelfstandig werken, werkt planmatig en hebt oog voor deadlines.
 • Je bent nauwkeurig en bent regelgericht.
 • Je bent flexibel en stressbestendig.
 • Je hebt een goede inhoudelijke kennis van diverse juridische domeinen, hebt kennis van juridische bronnen en kan de correcte interpretaties en adviezen opmaken. 
 • Je bent klantgericht en communicatief vlot.
 • Je bent een teamplayer die ook zelfstandig kan werken.
 • Je beschikt over sterke sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Je draagt deontologie hoog in het vaandel, hecht belang aan het vertrouwelijk behandelen van dossiers en je hebt een loyale houding.
   

Aanbod

 • Een contractuele voltijdse functie van onbepaalde duur in de graad van deskundige en met bezoldiging in de weddeschaal B1 – B3 volgens toegekende anciënniteit. Aan de huidige index (januari 2023) bedraagt de maandelijkse brutowedde in de weddeschaal B1 min. € 2.883,19 en max € 3891,47.
 • Een eindejaarspremie, vakantiegeld, maaltijdcheques (€ 8 bruto), pensioenverzekering ( min 5%) en hospitalisatieverzekering
 • 35 vakantiedagen
 • Mogelijkheden tot opleiding en zelfontplooiing
   

Selectieprocedure

 • Screening kandidatuurstelling
  Kandidaten beschrijven in hun kandidatuurstelling het verband tussen de te solliciteren functie en hun diploma(‘s) en/of werkervaring, alsook hun motivatie voor deze functie.
  In geval van onduidelijkheden of twijfel kan de screening eveneens gebeuren via een gesprek of telemeeting.
 • Inhoudelijke proef (weging 50)
  Deze proef bestaat uit één of meer cases die relevant zijn voor de functie. Hierbij wordt gepeild naar inhoudelijke kennis en vaardigheden ( De kandidaten moeten minimum 60% te halen voor deze proef.
  Deze proef gaat door op 6 februari 2023.
 • Assessment
  Het assessment bestaat onder meer uit psychotechnische proeven, een capacitaire proef en een competentiegericht interview. Het assessment wordt afgenomen door een extern bureau. De resultaten van deze proef zijn informatief en richtinggevend.Het assessment gaat door op 13 of 14 februari 2023 (data onder
  voorbehoud).
 • Een competentiegericht interview (weging 50 punten)
  In dit gesprek wordt gepeild naar de relevante ervaring, motivatie, de vereiste competenties en de inpasbaarheid in de functie en/of de organisatie. Er kan eveneens feedback gevraagd worden over de proef op computer.
  De kandidaten moeten minimum 60% te halen voor de mondelinge proef.
  De mondelinge gesprekken vinden plaats vanaf 23 februari 2023.


Er wordt een wervingsreserve van geslaagde kandidaten aangelegd gedurende twee jaar.


Interesse?


Zend ten laatste op 31 januari 2023 je kandidatuurstelling met gedetailleerd curriculum vitae, een motivatiebrief en een kopie van je diploma via de sollicitatieknop.


POM West-Vlaanderen, Personeelsselectie Provinciehuis Olympia
Koning Leopold III-laan 66
8200 SINT-ANDRIES/BRUGGE


Vragen?


Voor vragen over de functie-inhoud kan je terecht bij Charlotte Verschelden, Charlotte.verschelden@pomwvl.be.
Voor vragen over de selectieprocedure kan je terecht bij Sofie Hinderyckx, hr-manager tel. 050/140142.

Mention in your application that you found this job through Legaljob.be.

Similar jobs