Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Manager juridische zaken/DPO

Je adviseert en faciliteert de organisatie bij juridische- en/of beleidskwesties. Als manager juridische zaken kom je terecht in een gemotiveerd, enthousiast team dat de zone en haar manschappen ondersteunt op juridisch en beleidsmatig vlak.

 • Je bent de juridisch adviseur van het directieteam in regelgeving over de civiele veiligheid en de hulpverleningszones, regelgeving van toepassing op openbare besturen (overheidsopdrachten, ambtenarenrecht, arbeidsovereenkomsten- wetgeving, enz.).
 • Je bouwt juridische expertise op en bent het aanspreekpunt voor collega’s in een aantal materies zoals de werking van de brandweer, aankoopdossiers, overeenkomsten, enz. Je formuleert adviezen en je biedt oplossingsgerichte en creatieve voorstellen.
 • Je ondersteunt de werking van de organisatie door het geven van adviezen en uitwerken van processen op het vlak van regelgeving die bijdragen tot de beleidsdoelstellingen van Brandweer Zone Rand.
 • Je volgt juridische dossiers op. In eventuele gerechtelijke dossiers zorg je voor de aanstelling van een advocaat, volg je hun werkzaamheden op en controleer je procedurestukken.
 • Je werkt in samenwerking met de directeuren en diensthoofden mee aan de inhoudelijke voorbereiding van de beslissingen van de zoneraad en het zonecollege en toetst deze juridisch af. Je staat in nauw contact met de zonesecretaris.
 • Je werkt mee aan projecten, zowel in de fase van de opstart als bij het verdere verloop van het project en het inbedden van de resultaten in de reguliere organisatie.
 • Je deelt je expertise, onder andere door het geven van presentaties, het organiseren van opleidingen en het inrichten van een kennisdatabank.


Als Data Protection Officer garandeer je bijkomend de juiste toepassing van de privacywet rond gegevensbescherming binnen de organisatie. Je bent het aanspreekpunt inzake privacy en informatieveiligheid.

Je profiel


Je bent iemand die:

 • zelfstandig taken en opdrachten uitvoert met een flinke dosis gezond verstand.
 • zowel oog heeft voor details als het grotere geheel.
 • beleidsmatig, strategisch en procesmatig kan denken.
 • sterk is in onderhandelen en vergadertechnieken beheerst.
 • op een begrijpelijke manier uitstekend over complexe materies kan communiceren.
 • integriteit, betrouwbaarheid en discretie heel belangrijk vindt.
 • een uitgesproken teamplayer is.
 • stevig in je schoenen staat en analytisch sterk bent.
 • energie krijgt van verandering en dynamiek op het werk.

We verwachten van jou dat je

 • minimum twee jaar relevante ervaring hebt, bij voorkeur binnen de openbare sector of als Data Protection Officer.
 • een goede theoretische én praktische kennis van het administratief recht hebt.
 • kennis hebt van of je bereid bent om je op korte termijn in te werken in de wet civiele veiligheid en andere specifieke regelgevingen die van toepassing zijn op de brandweer.
 • een certificaat voor Data Protection Officer hebt of bereid bent daarvoor een opleiding te volgen.
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden bezit. Een perfecte kennis van de Nederlandse taal is noodzakelijk.
 • in staat bent om juridische termen en documenten op een begrijpelijke manier uit te leggen, ook aan niet-juristen.
 • creatief en op onderbouwde wijze oplossingen voor problemen kan voorstellen en oog hebt voor de ruimere implicaties.
 • vanuit een constructieve houding de bestaande werkwijzen kritisch en innovatief benadert.


Toelatingsvoorwaarden

De kandidaten dienen op de uiterste inschrijvingsdatum - 15 september 2022 - te voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Je hebt een diploma van licentiaat of master in de rechten behaald na een initiële opleiding (kandidaat of bachelor) in de rechten.
 • Indien je beschikt over een certificaat als Data Protection Officer is dit een pluspunt.
 • Je hebt twee jaar relevante juridische ervaring, bij voorkeur binnen de openbare sector of als Data Protection Officer.
 • Je bent Belg of burger van een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland.
 • Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking (te bewijzen via het uittreksel uit het strafregister dat maximaal drie maanden oud is op de uiterste indieningsdatum).
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.


Lees het volledige profiel zeker na op onze website.

Op 7 september 2022 om 19u kan je deelnemen aan een online infomoment over deze vacature. Gelieve in te schrijven via nele@monitor.be.


Verloning en voordelen


Brandweer Zone Rand biedt je een voltijds contract (38/38) met grote verantwoordelijkheden. Je krijgt een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Je bruto geïndexeerde maandwedde (loonschaal A1a-A3a) bedraagt € 3.776,85 bij minstens drie jaar relevante ervaring. Daarnaast krijg je maaltijdcheques van € 7,00 per gewerkte dag, fietsvergoeding, terugbetaling woon- en werkverkeer met het openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering en aanvullende pensioen via de tweede pensioenpijler van 3% van het pensioengevend loon.

We werven aan met aanwervingsreserve van twee jaar.

Je werkt in het zonaal kantoor te Brasschaat of indien de uitvoering van de opdracht dit vereist, de brandweerposten van de zone. Er wordt vanuit de zone verwacht dat je tijdig en zelfstandig op alle plaatsen van tewerkstelling geraakt. Er kan een poolwagen van de zone worden gebruikt.

Inschrijven:

Kandidaturen worden gericht aan Monitor HR Consulting, via de knop "SOLLICITEER NU" op deze pagina. De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgelegd op 15 september 2022 om 23u59. De datum van verzending van het e-mailbericht wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur werd ingediend.

Enkel kandidaturen die onderstaande onderdelen in pdf bevatten, worden weerhouden:

 • inschrijvingsformulier
 • curriculum vitae met vermelding van studies, werkervaring en interesses
 • motivatiebrief
 • kopie van je identiteitskaart (voor- en achterkant)
 • kopie van je rijbewijs (voor- en achterkant)
 • kopie van je diploma master in de rechten of gelijkaardig
 • uittreksel strafregister (max. drie maanden oud op uiterste indieningsdatum)


Selectieprogramma:

Vooraleer kandidaten in aanmerking komen voor indiensttreding als manager juridische zaken/DPO dienen zij te slagen voor een vergelijkend examen dat bestaat uit een selectie op basis van CV, een schriftelijke proef, een mondelinge proef en een assessment. Het examen is bedoeld om de motivatie en de overeenstemming met het functieprofiel van de openstaande functie te testen. Kandidaten worden toegelaten tot een volgende stap uit de selectieprocedure bij een minimaal resultaat van 60 %.

Het vergelijkend examen bestaat uit:

 1. Selectie op basis van gemotiveerde sollicitatie + CV : voldoen aan de minimale vereisten: motivatie (25/100) - ervaring en competenties (75/100). - Timing: na 15/09/2022, uiterlijk 19/09/2022
 2. Capaciteitsproef: voor kandidaten zonder bachelor diploma wordt een capaciteitsproef voorzien. - Timing: 19/09/2022
 3. Schriftelijke proef: De schriftelijke proef bestaat uit het uitvoeren van een opdracht die functie inhoudelijk relevant is. - Timing: 22/09/2022
 4. Mondelinge proef: De mondelinge proef is een competentiegericht interview. - Timing: 3/10/2022 (vm) of 7/10/2022 (nm of av)
 5. Assessment: Adviserend - Timing: voor 22/10/2022

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature via Legaljob.be gevonden hebt.

Gelijkaardige vacatures