Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Jurist(e) (V/M/X) - Master

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een jurist(e) voor haar Afwikkelingscel ter versterking van de groep Legal & Resolution Execution. De Afwikkelingscel coördineert al de opdrachten die de NBB uitvoert in haar hoedanigheid van nationale afwikkelingsautoriteit. Ze stelt de afwikkelingsplannen van de Belgische banken op, bepaalt de daaruit voortvloeiende prudentiële vereisten en bereidt het juridische en operationele kader voor de uitvoering van de afwikkelingsplannen voor.

De Afwikkelingscel onderhandelt, zowel in een Europese als nationale omgeving, over de ontwikkelingen in het toepasselijke rechtskader en draagt bij aan het bepalen van de strategische opties binnen het afwikkelingsbeleid. In de Afwikkelingscel kom je terecht in een klein, multidisciplinair en dynamisch team dat voor de uitvoering van haar taken nauw samenwerkt met zowel de andere prudentiële diensten van de NBB, als verscheidene Europese autoriteiten waaronder de Single Resolution Board (SRB), de European Banking Authority (EBA) en de diverse andere nationale afwikkelingsautoriteiten binnen Europa.

Functie

 • je draagt bij aan de uitbouw van het operationeel kader voor de afwikkeling van banken in België via, onder meer, actieve deelname aan Europese expertgroepen en de opvolging van alle werkzaamheden in de betreffende thema’s
 • je draagt, via juridische analyses, bij aan het opstellen van de afwikkelingsplannen en het voorbereiden en implementeren van allerhande beslissingen binnen de afwikkelingsmaterie (waaronder de MREL-beslissingen)
 • je volgt de juridische en beleidsmatige ontwikkelingen binnen de afwikkelingsmaterie op en je draagt bij aan de verdere ontwikkelingen ervan met oog op de verdediging van de strategische belangen voor België.

Profiel

 • je bent houder van een master in de rechten; relevante ervaring in vennootschapsrecht, insolventierecht, kapitaalmarktenrecht, bankrecht, en/of fusies en overnames (M&A) wordt beschouwd als een belangrijke troef
 • je beschikt over een zeer goede kennis van zowel het Nederlands, het Frans als het Engels
 • je bent stressbestendig
 • je beschikt over een sterk analytisch vermogen, hebt zin voor synthese en bent in staat snel de hoofdpunten van een dossier en de nodige politieke gevoeligheid hierin te onderkennen
 • je kan snel en creatief standpunten formuleren
 • je kan autonoom maar ook in teamverband werken, in een multidisciplinaire omgeving
 • je bent assertief maar diplomatisch
 • je hebt bijzondere aandacht voor beroepsnormen en geheimhouding.

Arbeidsvoorwaarden


Om het beste uit onze medewerkers te halen, willen we ze ook het beste geven. We bieden dan ook een aantrekkelijk loon en we streven naar een goede balans tussen werk en privé, met de mogelijkheid om 50% van je werkregime thuis te werken. Daarnaast hebben we moderne, flexibele arbeidsvoorwaarden en talrijke opleidingsmogelijkheden. Meer weten? Ontdek ze hier.

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s), komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest. 

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature via Legaljob.be gevonden hebt.

Gelijkaardige vacatures