Assistent(e) - Juridische dienst (m/v/x)

Zet jij je talenten in om onze Juridische dienst te ondersteunen en een cruciale rol te spelen bij de goede werking van de diensten van de Leidend ambtenaren? Wil jij je loopbaan starten of een nieuwe wending geven bij een overheidsdienst die zich inzet voor het verbeteren van de gezondheid en het dagelijks leven van burgers in Brussel? 

Ben je iemand proactief? Werk je zowel graag in team als autonoom? Werk je graag gestructureerd en ben je communicatief sterk? Heb je een talent voor organisatie, en komt een openbaar ambt overeen met jouw waarden?

Dan is een baan als assistent(e) - secretariaat bij de Juridische dienst jou misschien wel op het lijf geschreven.

We kijken ernaar uit je te ontmoeten! 

Jouw taken

 • Je volgt de planning van de Juridische dienst, en de voortgang van de wet- en regelgevingsdossiers op;
 • Je staat in voor het aanvragen en opvolgen van adviezen (Raad van State, Gegevensbeschermingsautoriteit, organen van Iriscare, etc.);
 • Je staat zelfstandig in voor het beheren en verbeteren van de juridische databank;
 • Je voorziet de opvolging van de HR-dossiers van de dienst;
 • Je maakt deel uit van een pool van administratieve deskundigen en staat in voor de      administratieve, organisatorische en logistieke ondersteuning aan de Juridische dienst, en, in back-up, van de Leidend ambtenaren, en de dienst Coördinatie & strategie;
 • Je verzamelt diverse documenten en gegevens en zal deze controleren en up-to-date houden en deze op een gestructureerde wijze toegankelijk maken voor alle betrokkenen;
 • Je beheert de agenda van de directie van de dienst of van (een van) de Leidend ambtenaren;
 • Je organiseert vergaderingen, zoals het uitnodigen en aanwezigheden beheren, de dagorde en documenten rondsturen, zaal reserveren, …;
 • Je fungeert als een aanspreekpunt voor de dienst en zorgt voor de dispatching tussen de collega's en de hiërarchie.

Meer informatie over de functie? Aarzel niet om contact op te nemen met:

Sven Bousset - directeur bij de Juridische dienst (beschikbaar t.e.m. 28/07)
sven.bousset@iriscare.brussels


Vanessa Matthys - eerste attaché deskundige bij de dienst Coördinatie en Strategie (beschikbaar vanaf 31/07)
vanessa.matthys@iriscare.brussels

Loon en voordelen

Minimumloon zonder ervaring: 32.930,35 euro bruto per jaar, geïndexeerd. Uw verworven anciënniteit in de openbare sector wordt automatisch gevaloriseerd in verhouding tot uw verrichte prestaties. Voor de in de particuliere sector verworven anciënniteit kan een verzoek om valorisatie worden ingediend die eveneens in verhouding is tot uw verrichte prestaties.

Voordelen

 • flexibel uurrooster in een 38-urenweek
 • werkzekerheid
 • 35 verlofdagen en 5 flexdagen per jaar (voltijds)
 • telewerk (na een proefperiode van zes maanden)
 • hospitalisatieverzekering (echtgeno(o)t(e) en kinderen inbegrepen)
 • maaltijdcheques met een nominale waarde van 8 euro per gewerkte dag 
 • eindejaarstoelage
 • vakantiegeld
 • mogelijkheid om tijdens de werkuren opleidingen te volgen
 • mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te krijgen
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werktraject
 • vlot bereikbaar met het openbaar vervoer: dicht bij de metrohaltes Troon en Maalbeek en het station Brussel-Luxemburg
 • mogelijkheid om een premie te krijgen voor verplaatsingen met de fiets
 • toegang tot een sociale dienst

Informatie over Iriscare

Iriscare is een bicommunautaire instelling van openbaar nut (ION) en is verantwoordelijk voor het beheer van een reeks bevoegdheden die overgedragen zijn bij de zesde staatshervorming. Sinds 1 januari 2019 is Iriscare het contactpunt bij uitstek voor burgers en professionals voor alles in verband met sociale bescherming in het Brussels Gewest.

De bevoegdheden die Iriscare beheert, zijn divers:

 • het beleid en de financiering beheren van de gezondheidssector in Brussel;
 • het beleid en de financiering beheren wat betreft bijstand aan personen en meer bepaald bijstand aan ouderen of personen met een handicap;
 • het beheer van het beleid inzake gezinsbijslagen in Brussel;
 • de Brusselse ziekenfondsen en kinderbijslagfondsen begeleiden en financieren;
 • het kinderbijslagfonds Famiris overkoepelen;
 • meldingen over niet-vergunde bicommunautaire kinderdagverblijven controleren en vergunningen uitreiken;
 • de Brusselse bicommunautaire centra voor gezinsplanning subsidiëren, erkennen en opvolgen;
 • de graad van de handicap of de verminderde zelfredzaamheid van een persoon aan de hand van verschillende criteria bepalen en de gevolgen ervan op sociaal, medisch of psychologisch vlak vaststellen.

De vacante betrekking bevindt zich bij de Juridische dienst van Iriscare. De dienst bestaat uit 2 directeuren (cel gezondheid en cel gezinstoelagen), 6 juristen en een assistent(e) (deze vacature). De dienst haar taken bestaan uit het opstellen van de wet- en regelgeving in de verschillende sectoren die tot de opdrachten van Iriscare behoren, het opstellen van beleidsadviezen met juridische inslag, het juridisch voorbereiden van strategische opties, het geven van adviezen en aanbevelingen over de toepassing van de regelgeving om een uniforme interpretatie van de wet te waarborgen en ervoor te zorgen dat de besluiten overeenkomstig de geldende teksten worden genomen.

Leer Iriscare beter kennen via https://www.iriscare.brussels/nl.

Gezocht profiel 

Wij zoeken naar :

 • een medewerker die in het bezit is van een diploma hoger onderwijs van het korte type. (Bachelor in rechtspraktijk, bachelor in de rechten, of ervaring in juridische ondersteuning is een pluspunt.)

Een kopie van het diploma en het eventuele gelijkwaardigheidsattest van een buitenlands diploma moeten uiterlijk op de datum van de afsluiting van de kandidaturen zijn ingediend.

Kennis van het Frans is een pluspunt.

Om aangeworven te kunnen worden, moet je:

 • Belg zijn of inwoner van een land dat behoort tot de Europese Economische Ruimte of inwoner van de Zwitserse Bondsstaat, aangezien de functie geen deelname aan de uitoefening van het openbaar gezag inhoudt/ niet tot doel heeft het algemeen belang van de Staat of andere overheidsinstanties te beschermen. 

Alleen kandidaturen die voldoen aan de in de vacature gestelde voorwaarden (diploma's, nationaliteit, ervaring, bijzondere vaardigheden, enz.) zullen onderzocht worden in het kader van deze selectie.

Hoe kan je solliciteren?

Stuur je motivatiebrief en je cv (+ kopie van het diploma en eventuele gelijkwaardigheidsattest) uiterlijk op 15 augustus 2023 via de sollicitatieknop.

De selectieproef duurt ongeveer zestig minuten en omvat een mondeling interview met een jury op basis van de STAR-methode. Tijdens dit gesprek worden je competenties met betrekking tot de vereisten van de functie geëvalueerd (generieke competenties), alsook je motivatie, interesses en je affiniteit met het vakgebied.

De selectieproef zal plaatsvinden bij Iriscare : Belliardstraat 71 bus 2 - 1040 Brussel.

Indien het aantal geslaagde kandidaten groter is dan het aantal vacatures, wordt er een aanwervingsreserve van zes maanden aangelegd.

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature via Legaljob.be gevonden hebt.

Gelijkaardige vacatures