Bedrijfsjurist met specialiteit overheidsopdrachten

Het VEB heeft als missie de publieke sector op vlak van energie duurzamer en efficiënter te maken en streeft naar een algemene energiebesparing bij de brede publieke sector. Dit doen wij enerzijds door de publieke diensten te begeleiden om efficiënter om te springen met energie en de energiedata te centraliseren en anderzijds door efficiënter groene energie centraal aan te kopen en te leveren aan publieke diensten.

Het VEB speelt een cruciale rol in de regie van projecten rond energie-efficiëntie aan een heel diverse groep van Vlaamse overheidsentiteiten (o.a. scholen, zorg- en welzijnssector, sociale huisvesting, centrale overheidsdiensten,….), waarvan het aantal nog elke dag toeneemt.

Binnen het VEB leeft dan ook een “Go for it”-sfeer waar een collega’s zich met hart en ziel inzetten om de gestelde doelen te bereiken.

Het VEB beschouwt innovatieve businessmodellen en het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening binnen de energietransitie als een belangrijke sleutel om onze missie waar te maken.

Omwille van deze sterke groei zijn we momenteel op zoek naar een (m/v/x):

Bedrijfsjurist met specialiteit overheidsopdrachten

 

Jouw functie

 • Het uitwerken van reglementen en doen naleven van juridische procedures teneinde ervoor te zorgen dat de organisatie handelt binnen het geldende wetgevend en juridisch kader.
 • Waarde creëren voor het VEB en haar klanten door het juridisch beheer van het VEB als aankoopcentrale.
 • Het behartigen van diverse dossiers vanuit juridisch oogpunt teneinde de organisatie te vrijwaren van mogelijke fouten die schadeclaims of andere vormen van betwisting of financiële schade zouden kunnen veroorzaken.
 • Het onderzoeken van de impact van een nieuwe of wijzigende wetgeving op de organisatie en zorgen voor de implementatie ervan teneinde nieuwe wetgeving te anticiperen en een correcte toepassing van de wetgeving in de organisatie te garanderen.
 • Het opzoeken van relevante juridische precedenten en beoordelen van de wettelijke mogelijkheden in geval van rechtsgeschillen teneinde een grondige argumentering te garanderen.
 • Het voorbereiden van contracten en deze opvolgen vanuit juridisch oogpunt teneinde de belangen van de organisatie en haar klanten te verdedigen en conformiteit met de wetgeving te garanderen.
 • Het leveren van concreet juridisch advies zowel proactief als op vragen met betrekking tot verschillende rechtsaspecten die zowel intern als van buitenaf (klanten, leveranciers, overheidsinstanties,...) of op proactieve wijze worden ingediend teneinde een efficiënte juridische ondersteuning te garanderen.
 • Het opnemen van de rol als DPO en secretaris van de raad van bestuur en het audit comité.
 • Voorstellen formuleren m.b.t. de organisatie van het juridisch werk.
 • Het aansturen van externe juristen voor gespecialiseerde materie, claims/rechtzaken en bij overbevraging.
 • Zichzelf continu op de hoogte houden van de evoluties en ontwikkelingen in het wetgevend kader, zijn/haar kennis up-to-date houden in functie van de aanpassingen aan de reglementering teneinde zijn/haar geloofwaardigheid te verstevigen door een dienst aan te bieden die continu gebaseerd is op geactualiseerde kennis.
 • Verantwoordelijkheid voor de overheidsopdrachten. De procedurele en gunningstechnische aanpak van projecten en opdrachten structureren.
 • Op juridisch vlak, begeleiden van de verschillende projectleiders bij de structurering en uitwerking van projecten en opdrachten. Actief deelnemen aan vergaderingen met diverse stakeholders.
 • Sturing geven aan de juridische adviesbureaus die project ondersteunend werken.
 • Verantwoordelijkheid voor de juridische opvolging van de overheidsopdrachten tijdens de uitvoeringsfase.
 • Verantwoordelijkheid voor de opvolging van evoluties in de wetgeving, rechtspraak en rechtsleer inzake overheidsopdrachten.

Jouw profiel

 • Je hebt een master in rechten, gespecialiseerd in overheidsopdrachten
 • Je hebt minimum 7 jaar relevante praktijkervaring met openbare aanbestedingen, bij voorkeur opgebouwd als advocaat/juridisch consultant in een groot Belgisch of internationaal juridisch adviesbureau
 • Je kan op een collegiale manier samenwerken met collega’s en coacht hen op juridisch vlak
 • Je hebt expertise en ervaring in energierecht of hebt de ambitie om je in deze materie te verdiepen
 • Je kan snel inwerken in dossiers en bent multi-inzetbaar
 • Je streeft naar excellentie en bent resultaatgericht, goed georganiseerd om tijdig taken op te leveren en kan daarbij prioriteiten stellen
 • Je hebt verantwoordelijkheidszin en neemt initiatief
 • Je hebt diplomatie en overredings- en onderhandelingstalenten

Ons aanbod

 • Wij bieden een afwisselende job in het centrum van de actualiteit (energie en klimaat), in een jong bedrijf dat bruist van de energie en dat een mooie combinatie maakt tussen economische en maatschappelijke belangen.
 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur en een marktconforme verloning met extralegale voordelen.
 • Wij bieden een maximale flexibiliteit in het vormgeven van je job en hanteren glijdende werkuren.

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature via Legaljob.be gevonden hebt.

Gelijkaardige vacatures