Jurist

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) is het federaal organisme voor de regulering van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België. Ze is een autonoom organisme met rechtspersoonlijkheid en werd opgericht op 10 januari 2000 op basis van twee wetten van 29 april 1999. Op die manier zette de Belgische wetgever de richtlijnen van het Europese Parlement en de Raad om naar Belgisch recht. 

De CREG heeft een dubbele taak. Enerzijds houdt zij toezicht op de transparantie en de mededinging op de elektriciteits- en aardgasmarkt. Anderzijds waakt de CREG erover dat de markttoestand het algemeen belang beoogt en in het algemene energiebeleid past, steeds rekening houdend met de essentiële consumentenbelangen. Zij heeft ook een adviserende taak ten overstaan van de overheid. Meer informatie op www.creg.be.

De CREG voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert. In samenwerking met de selectieverantwoordelijken bij Hudson voorziet de CREG in een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je huidskleur, geslacht, leeftijd, handicap, cultuur of geaardheid spelen geen rol bij het meten van je competenties. Sommige woorden in de job omschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter voor iedereen toegankelijk.

Het Directiecomité van de CREG wenst de Directie Algemene zaken te versterken  met een JURIST

Jobinhoud:

 • Als lid van de studiedienst werk je mee aan het opstellen van diverse akten (voorstellen, adviezen, beslissingen, studies…). Je verzorgt zowel de voorbereiding (opzoekwerk, analyses, vergaderingen …) van de juridische aspecten, als de opvolging en implementatie ervan.
 • Alleen of samen met collega’s verleen je steun aan de diensten binnen jouw directie of aan de andere directies van de CREG, door vragen op juridisch gebied te beantwoorden en/of door de juridische aspecten van dossiers voor je rekening te nemen.
 • Je volgt voortdurend de Belgische en Europese wetgeving op het gebied van gas en elektriciteit en verleent hierover adviezen aan de overheid.
 • Binnen de studiedienst verleen je verder o.m. ondersteuning bij het opstellen van het jaarverslag, bij het beheer van de overheidsopdrachten, bij het nazien en corrigeren van vertalingen en het beantwoorden van via de website van de CREG gestelde vragen. 

Profiel:

 • Je beschikt over een diploma als Master in de Rechten met specifieke kennis van het publiek/administratief recht, contracten-/verbintenissenrecht, economisch recht, mededingingsrecht of Europees recht. Idealiter heb je al een eerste ervaring in een of meerdere van voormelde domeinen. 
 • Relevante werkervaring op het gebied van energie, regulering of netwerk industrieën en/of een aantoonbare affiniteit hiermee (vb. advocatuur, stage, scriptie,…) wordt als een troef beschouwd.
 • Je komt terecht in een tweetalige omgeving, dus je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Frans. Gezien de Europese context is een goede kennis van het Engels ook meegenomen.
 • Je kan vlot overweg met de courante kantoorsoftware (Outlook, Word, Excel).
 • Je bent nauwkeurig, resultaats- en oplossingsgericht en respecteert deadlines. Je beschikt over goede analytische en communicatieve/redactionele vaardigheden en kunt zowel autonoom  (binnen de gemaakte afspraken) als in team werken.
 • Je bent loyaal, geeft blijk van interesse voor het algemeen belang en respecteert vertrouwelijkheid.

Aanbod:

 • Contract van onbepaalde duur (beheerst door de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) en een verloningspakket vergelijkbaar met de privésector (inclusief een pakket extralegale voordelen).
 • Kwalitatief werk binnen een dynamische organisatie gekenmerkt door onpartijdigheid, objectiviteit en professionalisme.
 • Je maakt deel uit van een multidisciplinair team waar je kan evolueren binnen een dynamisch en flexibel werkkader (met aandacht voor een goede work-life balans) binnen de Belgische en Europese energiesector.
 • Je krijgt een degelijke interne opleiding en kansen om je verder te ontwikkelen door het volgen van externe opleidingen.
 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten in hartje Brussel, op wandelafstand van het Centraal station.

Procedure:

 • Stuur je sollicitatiebrief waarin je uitgebreid toelichting geeft over je motivatie, je ervaring en troeven voor de functie en/of je affiniteit op het gebied van energie (met vermelding van ref. BEJurist0823) samen met je CV ten laatste op 27 september 2023 via de sollicitatieknop . 
 • Op basis van een vergelijkende CV-screening zullen de meest geschikte kandidaten (maximum 15) tussen 3 en 10 oktober 2023 uitgenodigd worden door het selectiebureau Hudson voor het afleggen van psychotechnische proeven, waarna enkel de 6 meest geschikte kandidaten doorgaan naar de volgende fases in de selectieprocedure bij de CREG (voorzien in de week van 16 oktober 2023).

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature via Legaljob.be gevonden hebt.

Gelijkaardige vacatures