Jurist

Het Limburgse provinciebestuur wil een onmisbare en impactvolle schakel zijn tussen het lokale en het regionale niveau. Het wil het verschil maken op die domeinen waarvoor het Vlaamse niveau te veraf staat, en het gemeentelijke niveau de schaal mist.

In ons bestuur zijn meerdere juristen aan de slag die met hun expertise het beleid en de verschillende diensten bijstaan bij de voorbereiding en uitwerking van hun diverse opdrachten. Het bieden van juridische ondersteuning binnen een boeiende overheidscontext om alzo de juridische kwaliteitszorg te garanderen op tal van uiteenlopende domeinen, dat is hun core business.

Momenteel zijn we op zoek naar 2 juristen (1 positie op de Directie HRM en 1 positie op  de algemene Juridische Dienst (cel Administratieve Sancties). In de nabije toekomst volgen mogelijk nog vacatures voor juristen die worden ingezet binnen de materies overheidsopdrachten en -contracten, omgevingsrecht, betwistingen en geschillenprocedures,... Met deze examenprocedure voorzien we een algemene wervingsreserve van waaruit we ook bijkomende vacatures zullen invullen.

Over de functie

 • Je verleent op verzoek van de provinciale bestuursorganen, van directies en diensten of van andere besturen een onderbouwd, degelijk, helder geformuleerd en voor de bestemmeling bruikbaar juridisch advies.
 • Je bent verantwoordelijk voor het verzamelen van alle elementen die nodig zijn voor de behandeling van de vraag om juridisch advies of inlichtingen.
 • Je voert voor de provincie nuttige studieopdrachten uit, die hun weerslag vinden in een onderbouwd, degelijk, vanuit diverse invalshoeken benaderd en helder geformuleerd studieverslag.
 • Je voert de toegewezen beleidsopdrachten uit conform de instructies ter zake van de opdrachtgever en, voor zover van toepassing, binnen de hiervoor toegemeten tijd.
 • Je stelt conceptnota’s, vademecums en procedures op ter attentie van de collega’s m.b.t. de relevante behandelde materies.
 • Je werkt mee aan de voorbereiding van dossiers die de provincieraad, de deputatie en eventuele andere betrokken partijen moeten behandelen en volgt ze op.
 • Je volgt nauwgezet de gerechtelijke procedures op waarbij jouw dienst betrokken is.

In de functiebeschrijving vind je een gedetailleerd overzicht van het functiedoel, de resultaatsgebieden en de competenties.

Je profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma in de rechten.
  • Schoolverlater: je hebt je diploma behaald op het moment van indiensttreding.
  • Buitenlands diploma: vraag je attest van gelijkwaardigheid aan via naricvlaanderen.be.
 • Troeven voor deze functie zijn:
  • grondige kennis van het bestuursrecht
  • kennis van de wetenschappelijke en de maatschappelijke opinies met betrekking tot de positie van de Vlaamse provincies in het bestuurlijk middenveld
  • affiniteit of ervaring met overheidscontext: regelgeving en administratie
  • teamplayer met een hoge kwaliteitsnorm
  • communicatieve vaardigheden.
 • Algemene toelatingsvoorwaarden op de datum van aanwerving
  • Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
  • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, nationaliteit of fysieke beperking.

Ons aanbod

 • Voltijdse contractuele aanstelling met een contract van onbepaalde duur
 • Brutomaandloon: minimum 3.641,48 en maximum 6.033,03 euro
 • Interessante verlofregeling (35 dagen en vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar)
 • Flexibele werktijden tussen 7 uur en 19 uur met mogelijkheden tot thuiswerk
 • Mogelijkheden om jezelf te ontplooien
 • Extralegale voordelen: fietsvergoeding, maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering (voordelig aansluitingstarief voor gezinsleden), aanvullende pensioenregeling en een Bokrijkabonnement voor jou en je gezinsleden.

Verloop van de procedure

De selectieprocedure bestaat uit:

 • een geïntegreerde proef
 • een mondelinge proef.

Je moet 50 % van de punten behalen op de geïntegreerde proef om uitgenodigd te worden voor de mondelinge proef. Je moet eveneens 50 % behalen op de mondelinge proef en in totaliteit 60 % van de punten behalen om geschikt te worden bevonden voor de functie.

Wervingsreserve
Voor deze functie leggen we een wervingsreserve aan met een lijst van geslaagden (in rangschikking) voor periode van 2 jaar. De wervingsreserve kan verlengd worden met periodes van één jaar, voor zover de maximale geldigheidsduur de termijn van vier jaar niet overschrijdt.

Hoe solliciteren

Solliciteer uiterlijk maandag 2 oktober 2023 via het online formulier. Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.
Voeg bij je sollicitatie je motivatiebrief, je uitgebreide cv en een kopie van je diploma.

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je een bevestigingsmail. Heb je geen mail ontvangen? Neem dan contact op met Rita Bogaerts, vacatures@limburg.be, tel. 011 23 78 36. We raden je aan om ook je spamberichten te controleren voor verdere berichten in het kader van de procedure.

We verwachten dat deze procedure kan worden afgerond uiterlijk eind 2023.

Meer weten

Voor meer informatie over de functie-inhoud kun je terecht bij Tom Roosen, directeur - Griffie, tom.roosen@limburg.be en Kitty Messiaen, verantwoordelijke Werving en Selectie - Directie HRM, kitty.messiaen@limburg.be.

Voor informatie over de selectieprocedure en de deelnemingsvoorwaarden, kun je terecht bij Kitty Messiaen, kitty.messiaen@limburg.be, tel. 011 23 78 38.

Voor meer informatie over de arbeidsvoorwaarden, kun je terecht op www.limburg.be/Limburg/provinciealswerkgever/Veel-voorkomende-vragen.

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature via Legaljob.be gevonden hebt.

Gelijkaardige vacatures