Advocatenkantoor De Smet

Advocatenkantoor De Smet werd in 1963 opgericht door wijlen de heer Jean-Marie DE SMET.

Artsen verdedigen was voor hem een ware passie en hij heeft dan ook zijn hele carrière gewijd  aan de ontwikkeling van een specialisatie op het gebied van medische aansprakelijkheidsdossiers.

Zijn zoon, Philippe De Smet, die reeds zij aan zij met hem werkte, heeft het kantoor na diens overlijden overgenomen. Naast het behandelen van dossiers die betrekking hebben op het medisch aansprakelijkheidsrecht heeft deze het competentiegebied van het kantoor uitgebreid naar materies zoals algemeen aansprakelijkheidsrecht, medisch recht, verzekeringsrecht en herverzekering, algemeen verbintenissenrecht, huurrecht en verkeersrecht.