Iriscare

Iriscare, sociale bescherming voor alle Brusselaars

Iriscare is een bicommunautaire instelling van openbaar nut (ION) die het aanspreekpunt bij uitstek is geworden voor burgers en professionals voor alles wat te maken heeft met sociale bescherming in het Brussels Gewest.