Farys

Farys is een overheidsorganisatie met een brede dienstverlening in het publieke domein. We leveren drinkwater en industrieel water, we saneren afvalwater, we verzorgen als partner van onze deelnemers de bouw, de renovatie, het onderhoud, het beheer en de exploitatie van publieke gebouwen en terreinen én we stellen onze aankoopexpertise ter beschikking van publieke partners.