Vacatures notarieel jurist

Een notarieel jurist staat dicht bij zijn cliënten, kent de huidige wetgeving, volgt deze op en kan deze in praktisch advies gieten. Als je in deze juridische functie aan de slag wil dan heb je ofwel een master rechten of een gespecialiseerde MANAMA notariaat. Als je interesse hebt in praktische ervaring op te doen, of concrete adviezen te geven in plaats van naar de rechtbank te gaan als advocaat, dan is een job als notarieel jurist een uitstekende optie!

Het is ook een goede manier om je praktische kennis en ervaring op te bouwen door het brede scala aan rechtstakken waar je mee te maken krijgt. De ene keer help je een testament op te stellen, de andere keer richt je een BV op of start je voor iemand een adoptieprocedure op.

Notarieel jurist

Een aantrekkelijk aspect aan notarieel jurist worden is dat de work-life balance vaak een stuk beter is dan deze van advocaten. Je hebt namelijk weinig verjaringstermijnen en harde deadlines met onverwachte wendingen. Daardoor zijn algemeen gesteld de werkuren vaak een heel stuk beter, en is de stress veel lager dan op een advocatenkantoor.

Vaak heb je om notarieel jurist te worden geen ervaring in het notariaat nodig. Snel kunnen bijleren en sociaal aangelegd zijn is wel belangrijk. Het is ook een uitstekende springplank of mogelijkheid om als bemiddelaar aan de slag te gaan. Je hoeft uiteraard niet te kiezen tussen de twee. Veel notarissen en juristen combineren het werken als bemiddelaar met hun job op het notariaat. Vaak vormt dit een natuurlijke aanvulling op hun activiteiten, en worden ze vaak door hun eigen cliënten gevraagd om als bemiddelaar op te treden.

Notarieel jurist is de job die je zoekt als je veel afwisseling wilt en elke dag met een andere juridische materie wil bezig zijn. Jurist op het notariaat is een uitstekende keuze als je veel praktische ervaring wil opdoen, de mogelijkheid wil om je sterk te ontwikkelen – zowel juridisch als sociaal – en je een betere work-life balance wil dan in de advocatuur. Bekijk onze recente jobs als notarieel jurist op legaljob.be!

Vastgoedrecht

Als notarieel jurist moet je goed thuis zijn in het vastgoedrecht. Ervaring hierin is altijd een grote plus. Bij de aankoop van een huis moeten mensen altijd naar de notaris om dit te registreren. Er komt echter vaak een hoop meer dan dit bij kijken.

Je wordt vaak ingeschakeld om advies te geven over de koop- of verkoopcontracten van de woning. Als notarieel jurist is het belangrijk om aan de ene kant te weten wat er in een contract mag staan en wat er niet in mag. Ook moet je weten wat de verschillen zijn tussen ondernemingen en consumenten onderling.

Cliënten vragen je mening over de meest uiteenlopende zaken van het vastgoedrecht. Niet enkel de koop en verkoop komen te pas, maar ook huur en onderhuur. In veel gevallen zul je ook te maken krijgen met vragen rond (erf)pacht en recht van doorgang.

Het is ook belangrijk om een goed advies op maat van de cliënt te kunnen geven die niet zozeer zuiver juridisch is. Denk maar aan het advies verlenen rond het aangaan van een hypotheek of een hypothecair mandaat. Je bekijkt niet enkel de voorwaarden dat de bank vooropstelt, maar geeft ook toelichtingen rond de financiële en fiscale gevolgen voor degene die de hypotheek aangaat.

Je parate kennis van het vastgoedrecht moet ook goed zijn want mensen spreken graag persoonlijk met iemand over zo’n belangrijke aankopen. Een sociale aanleg is ook een grote troef. In andere woorden, je kan je verwachten aan veel afwisseling. De notaris en de notarieel jurist proberen al jaren de drempel om naar het kantoor te gaan te verlagen. Door sociaal en amicaal om te gaan met cliënten heb je altijd een streepje voor.

Vennootschapsrecht

Om geldig een NV of een BV op te richten moet je naar de notaris voor je statuten neer te leggen. Veel ondernemers zien dit als een formaliteit en stellen dit allemaal zelf op. Als notarieel jurist heb je ook te maken met veel mensen die wel jouw hulp nodig hebben. Dit kan gaan van kleine zaken zoals een kleine toelichting over welke rechtsvorm het beste zou zijn voor de onderneming, tot de statuten (helpen) opstellen.

Een goede kennis van het vennootschapsrecht als notarieel jurist is dus altijd een troef. Je hoeft geen absolute expert te zijn om statuten op te stellen. Veel kan aan de hand van templates gedaan worden en veel clausules zullen vaak terugkomen. Je moet jezelf wel inwerken in de termen zoals ´leeuwenbeding´ en duidelijk op mensentaal advies kunnen geven.

Als notarieel jurist zul je in veel gevallen ook de eerste persoon zijn waar ondernemers juridisch advies aan zullen vragen. Jij bent namelijk degene – al dan niet samen met de notaris – die de statuten heeft opgesteld. Veel voorkomende vragen zijn bijvoorbeeld: ¨Hoe verander ik de statuten van mijn onderneming?¨ en vragen rond de aandeelhouders kwesties.

Hoewel je relatief vaak te maken krijgt met vennootschapsrecht en gerelateerde takken zoals handels- en verbintenissenrecht, hoef je geen rasechte expert te zijn. De meeste adviezen die je geeft zijn rond de oprichting en kleine kwesties die te triviaal zijn om door een advocaat te laten behandelen.

Familierecht

Een van de belangrijkste rechtstakken in de dagelijkse praktijk van een notarieel jurist is het familierecht. Dit is een erg ruim rechtsgebied met veel deelaspecten die weinig met elkaar overlappen. Het is dus belangrijk dat je snel je juridische kennis kunt bijschaven en omzetten in praktijkgerichte adviezen.

Een van de meest voorkomende zaken die je zult moeten behandelen zijn het huwelijk, echtscheiding en de wettelijke samenwoning. Je moet goed op de hoogte zijn van recente wetswijzigingen. Daarnaast is het ook belangrijk dat je goed bent in de sociale omgang en vlot adviezen kunt geven rond de verschillende huwelijksvermogensstelsels.

De notariële jurist en notaris hebben ook een bijzonder belangrijke rol inzake het beheer van het familiale vermogen en de erfopvolging. Je moet dus goed op de hoogte zijn van de erfregels en snel antwoord kunnen geven op vragen zoals ¨Wie erft wat na een overlijden?¨ Je zal ook dagelijks om advies gevraagd worden over fiscaal voordelige schenkingen aan kinderen, huwelijkspartners en derden.

Nauw met het familiaal vermogensbeheer en erfrecht verbonden zijn de rechten rond kinderen, adoptie en afstamming. De notaris en de notarieel jurist vervullen een belangrijke rol rond de afstamming en adoptie van kinderen. Zij moeten hierrond adviezen geven omtrent de wettelijkheid en de gevolgen voor de andere kinderen en erfopvolgers.

Fiscaal recht

Fiscaal recht komt bij elk van de voorgaande rechtstakken vaak aan bod. Daarom heb je een belangrijke troef in handen als je er iets van kent of je erin wilt bijscholen. Fiscaal recht voor de notarieel jurist is vooral van belang wanneer het gaat om erfrecht en schenkingen. Ook wanneer iemand een hypotheek aangaat voor het kopen van een woning zul je vaak gevraagd worden hoe je dit optimaal aanpakt vanuit fiscaal oogpunt. Goed op de hoogte zijn van de meest voorkomende vragen rond fiscaliteit en er een sluitend en begrijpbaar antwoord op kunnen formuleren zal je veel helpen in een functie als notarieel jurist.

Wat zijn de voordelen om als notarieel jurist te werken?

Een aantrekkelijk aspect aan notarieel jurist worden is dat de work-life balance vaak een stuk beter is dan deze van advocaten. Je hebt namelijk weinig verjaringstermijnen en harde deadlines met onverwachte wendingen. Daardoor zijn algemeen gesteld de werkuren vaak een heel stuk beter, en is de stress veel lager dan op een advocatenkantoor.

Vaak heb je om notarieel jurist te worden geen ervaring in het notariaat nodig. Snel kunnen bijleren en sociaal aangelegd zijn is wel belangrijk. Het is ook een uitstekende springplank of mogelijkheid om als bemiddelaar aan de slag te gaan. Je hoeft uiteraard niet te kiezen tussen de twee. Veel notarissen en juristen combineren het werken als bemiddelaar met hun job op het notariaat. Vaak vormt dit een natuurlijke aanvulling op hun activiteiten, en worden ze vaak door hun eigen cliënten gevraagd om als bemiddelaar op te treden.

Notarieel jurist is de job die je zoekt als je veel afwisseling wilt en elke dag met een andere juridische materie wil bezig zijn. Jurist op het notariaat is een uitstekende keuze als je veel praktische ervaring wil opdoen, de mogelijkheid wil om je sterk te ontwikkelen – zowel juridisch als sociaal – en je een betere work-life balance wil dan in de advocatuur. Bekijk onze recente jobs als notarieel jurist!

Zoek vacatures notarieel jurist