Vacatures Data Protection Officer (DPO)

Steeds meer bedrijven en grote organisaties zijn op zoek naar een vaste jurist die ervoor zorgt dat het verzamelen en bijhouden van de data van klanten en werknemers correct gebeurt. Dat is belangrijk want de boetes op inbreuken op de privacywetgeving en GDPR zijn niet min.

Heb je interesse in een job als Data Protection Officer (DPO)? Ben je afgestuurd in de rechten met een masterdiploma of heb je een LLM in het ICT en IP recht op zak of je bent op zoek naar een compleet nieuwe juridische uitdaging? Dan kun je vast en zeker een interessante vacature vinden op LegalJob.be!

Ook zonder een rechtendiploma kun je DPO worden! Mensen met een master in de economische wetenschappen, communicatiewetenschappen of de informatica, met de wil om zich bij te scholen in de relevante rechtstakken kunnen werk vinden als Data Protection Officer.

Waar kun je werk vinden als DPO?

Je kunt als DPO vooral aan de slag bij grotere ondernemingen en organisaties. Zeker bedrijven die in meerdere landen vestigingen hebben, hebben nood aan een de hulp van een dataprivacy consultant. Denk maar aan multinationals zoals katoen Natie, Microsoft of Google.
Deze ondernemingen verwerken en verzamelen data van werknemers en cliënten van meer dan enkel Belgische oorsprong. Om het nog wat complexer te maken wordt deze data in veel gevallen opgeslagen buiten de Europese Unie, zoals in de Verenigde Staten. Zo een ondernemingen hebben vaak nood aan een gespecialiseerde Data Privacy Officer en zijn daarom de meest voorkomende werkgevers.

Een andere optie zijn (grote) Vzw’s, stichtingen en de overheid. Hoewel dit iets minder vaak voorkomt is er duidelijk een steeds sterkere vraag voor Data Protection Officers in de non-profit sector. Het onderhouden en bijwerken van de ledenlijst vanuit privacy oogpunt is van belang, maar ook het vragen van donaties moet juridisch correct verlopen. De gegevens van mensen die doneren of interesse tonen in de organisatie moet op een correcte manier verwerkt worden, idem wanneer men deze personen contacteert om een donatie te doen.
De overheid is ook onderworpen aan de privacyregels en GDPR. Elke overheidsdienst van Economie tot de Regie der Gebouwen heeft wel iemand in dienst die iets afweet van privacy. Echter door de steeds complexere regelgeving is dit niet langer genoeg en zijn er veel overheidsvacatures te vinden voor DPO-functies.

Door het belang van een goed privacybeleid en de strenge wetgeving daarrond zien veel ondernemingen het nut in van een Data Protection Officer of Data Protection Consultant. Zij zijn echter te kleinschalig om iemand vast in dienst te nemen en gaan dus op zoek naar iemand die dit project gebonden kan doen.
Je kan aan de slag gaan als DPO op freelance basis maar ook via een onderneming die Data Protection Officers en zo een kleine ondernemingen met elkaar in contact brengt.

De belangrijkste steden waar je aan de slag kunt gaan zijn deze met grote ondernemingen en organisaties. Je kan vooral Data Protection Officer jobs vinden in Brussel en Antwerpen. In veel gevallen kan je als DPO ook vanop afstand werken. Zeker als je dit op freelance basis doet, of met een gespecialiseerde onderneming is dit vaak een optie.

De meest recente vacatures voor Data Protection Officer

Wil je aan de slag gaan als DPO en ben je op zoek naar relevante en recente vacatures? Op Legaljob.be zit je op de juiste plek! Bij ons vind je de meest recente vacatures voor mensen met een interesse in de privacywetgeving en GDPR.

Op Legaljob.be plaatsen de grootste werkgevers in de juridische sector hun vacatures! Van multinationals zoals Deloitte en Microsoft tot kleine Kmo’s en advocatenkantoren. Hier vind je vast en zeker je ideale werkgever als Data Protection Officer.

Door ons handige JobAlert kun je op de hoogte blijven elke keer een werkgever een nieuwe vacature plaatst! Zo hoef je geen uren te spenderen om nieuwe vacatures te vinden! Je kunt ook nu al eens een kijkje nemen op onze job board, wie weet staat de job van jouw dromen als DPO er al tussen!

Wat doet een Data Protection officer?

Als DPO is je voornaamste taak ervoor te zorgen dat de onderneming of organisatie waar je werkt voldoet aan de Europese en nationale wetten rond General Data Protection Regulation (GDPR) en privacy.
Dit doe je door de theorie in de praktijk om te zetten. Algemeen gesteld ben je de enige DPO van een onderneming. Dit wil zeggen dat je een grote verantwoordelijkheid hebt om de wet en richtlijnen te integreren in de dagelijkse praktijk van het bedrijf waar je werkt.

Het is ook mogelijk dat je aan de slag gaat in een gespecialiseerde onderneming waar je als Data Protection Advisor of DPO meerdere kleinere ondernemingen zal ondersteunen.

Een Data Privacy Consultant kan op zowel bedrijfs- projectbasis te werk gaan. Je bent dan verantwoordelijk om te analyseren op welk moment welke informatie wordt verzameld en van wie. Op basis daarvan ga je een planning opstellen om de verzameling en het opslaan van deze gegevens te implementeren en coördineren.

De adviezen die je gaat opstellen houden uiteraard rekening met de legaliteit, maar je moet ook kunnen denken vanuit een IT en cyber security perspectief. De strategieën en adviezen die je bedenkt en geeft moeten gerichte oplossingen voorstellen en moeten uitgedachte risicoanalyses bevatten.

Een Data Protection Officer moet in staat zijn om creatieve opmerkingen en resoluties te geven op soms heel complexe vraagstukken. Vaak komt er ook internationaal recht bij te pas en moet je verschillende privacywetgevingen van diverse landen kunnen toepassen. Het is ook belangrijk dat je deze moeilijke materie kunt omzetten in begrijpbare instructies voor je teamgenoten die vaak geen juridische achtergrond hebben.

Waar moet je goed in zijn als DPO of Data Protection Advisor

Buiten een uitstekende kennis van de privacy regels – met in het bijzonder GDPR – moet je ook op de hoogte zijn van de algemene werking van informatiesystemen en communicatie. Op basis daarvan kun je strategische keuzes maken en aanbevelen rond het legaal opslaan en verwerken van data.

Het is van belang dat je jouw juridische kennis in mensentaal kunt omzetten en kunt doorgeven aan je mede-werknemers. Het is belangrijk dat alle lagen van de onderneming of de organisatie op de hoogte zijn van hun rechten en plichten rond de data van klanten en werknemers.

Je moet opportuniteiten en risico´s snel kunnen identificeren en erop inspelen. Een goede DPO is proactief en kan de huidige structuur en manier van data verzamelen en verwerken onder de loep nemen en snel aanpassingen doen die nodig zijn. Je moet zowel intern als extern communiceren over de data policy van de onderneming of organisatie waar je werkt.

Je moet je kennis kunnen gebruiken om probleemoplossend te denken en logische conclusies te trekken op een korte tijd en deze kunnen argumenteren.

Ten slotte is een goede kennis van het contractenrecht en de toepassing ervan een sterke troef om te hebben. Als DPO zul je vaak de data beschermingsclausules in de contracten die de onderneming schreef en ondertekende moeten nakijken. Ook heb je een leidende rol in het geval van een Mergers en Acquisitions van een andere onderneming of aanwerving van nieuwe werknemers inzake de verwerking van de verkregen data.

Welke persoonlijke kenmerken heeft een goede Data Protection Officer

  • Creativiteit – De privacywetgeving heeft heel veel grijze zones. Als DPO moet je creatief met het recht kunnen omgaan om dit zo goed mogelijk aan te laten sluiten op wat in de praktijk nodig is.
  • Nauwkeurigheid – Het is belangrijk dat je heel nauwkeurig te werk kunt gaan als Data Protection Officer wanneer je richtlijnen en adviezen uitgewerkt. Fouten kunnen een grote gevolgen hebben, zowel voor de privacy van de klanten als voor de reputatie van de onderneming of de organisatie waar je werkt. De boetes op inbreuken van de GDPR-wetgeving kan ook hoog oplopen.
  • Zelfstandig kunnen werken – Vaak ben je de enige DPO van de onderneming. Dit wil zeggen dat de eindverantwoordelijkheid voor de goede afloop van projecten bij jou ligt. Je moet ook proactief taken kunnen opnemen. In veel gevallen ben je de expert ter zake van het bedrijf maar zijn er wel nog juristen die je hier en daar kunnen bijstaan.
  • Project management – Wanneer je als Data Protection Officer aan de slag gaat zul je vrijwel meteen een stempel kunnen drukken op de onderneming of organisatie waar je terechtkomt. Je zal meerdere projecten moeten kunnen combineren en tot een goed einde brengen.
  • Communicatie skills – Het recht zit vol jargon, en dat is voor privacy recht niet anders. Je moet als DPO dit rechtenjargon en de verschillende regels kunnen omzetten in advies dat mensen zonder rechten achtergrond kunnen bereiken. Je moet ook teams kunnen aansturen en instructies geven. Het is ook een grote troef als je meer dan enkel Nederlands vloeiend spreekt. Als DPO zal je bijna elke dag met complexe Engelse teksten te maken hebben.
  • Leergierigheid – Je zal geen goede DPO zijn als je jezelf niet wilt bijscholen. Het privacy recht verandert snel en wordt continu bijgeschaafd. Je moet ook nieuwe wetgeving retroactief kunnen toepassen op aangaande projecten en er rekening mee houden voor toekomstige.