Jurist

POM West-Vlaanderen, provinciaal agentschap met een hart voor ondernemers! Samen met onze partners maken we van West-Vlaanderen een provincie waar ondernemers kunnen groeien op een duurzame manier. 

Ben je geboeid door regelgeving en rechtspraak? Heb je affiniteit met diverse juridische domeinen en wil je hier verder kennis in opbouwen? Werk je graag nauwkeurig en ben je een planner? Dan ben je de juiste persoon om onze juridische dienst te versterken!

Doelstelling van de functie 

Als jurist ondersteun en adviseer je de medewerkers van de POM en haar vennootschappen met betrekking tot verschillende juridische domeinen (overeenkomsten, overheidsopdrachten, intellectuele eigendom en privacy, verzekeringen, vennootschapsrecht ...) en volg je ontwikkelingen binnen je werkdomein op. Je doet dit in nauwe afstemming met en onder leiding van de manager juridische zaken. Daarnaast neem je algemeen ondersteunende taken op binnen jouw afdeling.

Functiebeschrijving 

 • Je staat mee in voor de correcte opvolging van diverse overheidsopdrachten. Dit houdt onder meer in: het nalezen en publiceren van bestekken via de geijkte platformen (e-procurement), offertes openen, attesten en documenten opvragen, gunningsverslagen en brieven opmaken of nalezen, ondersteuning en advies geven tijdens de uitvoering van de opdrachten (bijvoorbeeld in geval van wijzigingen...).
 • Je maakt een aanzet tot of doet nazicht van diverse overeenkomsten (bijvoorbeeld huur, terbeschikkingstelling, samenwerkingsovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten ...).
 • Je beantwoordt vragen op vlak van GDPR/privacy, volgt de relevante regelgeving hieromtrent verder op en stelt deze informatie ter beschikking aan de medewerkers.
 • Je volgt de verzekeringsportefeuille van de POM en haar vennootschappen op.
 • Je staat in voor de administratieve opvolging van verschillende dossiers. Het gaat dan onder meer om het in orde brengen van de rapporteringsverplichting voor overheidsopdrachten, de opmaak van kopnota’s voor directiecomités en raden van bestuur, de opmaak en/of actualisatie van goedkeuringsflows, sjablonen, procedures, de FAQ …
 • Je volgt de contacten met externe juridische adviseurs mee op.
 • Je volgt de ontwikkelingen binnen verschillende juridische domeinen op en past je werkwijze hierop aan. Daarnaast ben je bereid om je verder te specialiseren in bepaalde subdomeinen.

Functieprofiel

 • Je bent communicatief sterk en klantgericht, maar beschikt ook over de nodige assertiviteit en zelfverzekerdheid.
 • Je bent resultaatsgericht en denkt probleemoplossend. Je kan hierbij ook de nodige creativiteit aan de dag leggen.
 • Een flexibele ingesteldheid, zowel naar taken als werkomstandigheden, is belangrijk.
 • Je waakt over de voortgang van processen en volgt taken en acties op.
 • Je hebt zin voor initiatief en neemt een proactieve houding aan.
 • Je bent een teamplayer bij wie het gezamenlijk resultaat voorop staat.
 • Affiniteit met of ervaring in één of meer domeinen van volgende relevante wetgeving is een pluspunt: verbintenissenrecht, privacywetgeving, publiek recht, regelgeving overheidsopdrachten, arbeidsrecht, vennootschapsrecht.

Plaats van tewerkstelling  

Als jurist word je tewerkgesteld in Provinciehuis Olympia in Sint-Andries (Brugge). 

Aanwervingsvoorwaarden  

 • Je beschikt over een diploma van master in de rechten of gelijkwaardig, of je bent een laatstejaarsstudent in deze opleiding. In dit laatste geval moet je uiterlijk op het moment van aanstelling het behaalde masterdiploma kunnen voorleggen.
 • Je bent in het bezig van een rijbewijs B.
 • Je voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voor de functie:
  • Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passende gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden.
  • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
  • Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.
  • Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis bij openbare besturen, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

Selectieprocedure  

 • Screening kandidatuurstelling:

Kandidaten beschrijven in hun kandidatuurstelling het verband tussen de te solliciteren functie en hun diploma(’s) en/of werkervaring, alsook hun motivatie voor deze functie. Eventueel kan een eerste verkennend gesprek plaatsvinden om de functie en de context wat meer te duiden.

 • Inhoudelijke proef (weging 50) 

Deze opdracht test de visie, kennis en/of vaardigheden van de kandidaten aan de hand van inhoudelijke vragen, casestudie, visie- of interpretatievraag. Om te slagen en over te gaan naar de volgende stap van de selectieprocedure behaal je minimum 60% voor deze opdracht. De proef gaat door op maandag 8 juli.

 • Assessmentproef

Deze proef gaat na of de kandidaten over voldoende competenties beschikken om te beantwoorden aan het functieprofiel. Een extern bureau neemt dit assessment af.  De resultaten van de proef zijn informatief en richtinggevend.

 • Mondelinge proef (weging 50)

Een interview waarbij onder meer de werkervaring, de motivatie, de vereiste competenties en de inpasbaarheid in de functie en de organisatie worden nagegaan. Er kan eveneens feedback worden gevraagd omtrent de inhoudelijke proef en het assessment. De kandidaten moeten minimum 60% halen voor de mondelinge proef.

Wervingsreserve

Er wordt een wervingsreserve van geslaagde kandidaten aangelegd gedurende twee jaar.

Interesse? 

Bezorg ons ten laatste op maandag 1 juli 2024 je kandidatuur met gedetailleerd curriculum vitae, een motivatiebrief en een kopie van je diploma via de sollicitatieknop. In het geval we slechts een beperkt aantal kandidaturen ontvangen, kan deze termijn verlengd worden. 

Vragen?

Voor vragen over de functie-inhoud kan je terecht bij Charlotte Verschelden, Charlotte.verschelden@pomwvl.be
Voor vragen over de selectieprocedure kan je terecht bij Heidi Hanssens, directeur Interne Organisatie, 0491 37 93 55 (heidi.hanssens@pomwvl.be).

 

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature via Legaljob.be gevonden hebt.

Gelijkaardige vacatures