Vacatures bedrijfsjurist

Wil je dicht bij het bedrijfsleven staan en praktische adviezen geven die een onmiddellijke impact hebben waar je werkt? Dan is een job als jurist in een onderneming een uitstekende optie. Bedrijfsjurist is een dynamisch beroep waar je nauw samenwerkt met het management en Human resources.

Als bedrijfsjurist ben je een echt manusje-van-alles. Je weet over elke relevante rechtstak wel iets, en kunt gerichte opzoekingen doen om snel een helder en bruikbaar advies te formuleren. Een andere naam voor dit beroep is legal counsel. Een passende naam, want het overgrote deel van je dag bestaat eruit om een juridische dimensie en perspectief te geven bij belangrijke beslissingen van de onderneming waar je werkt.

In tegenstelling tot de advocaat hoeft de bedrijfsjurist niet naar de rechtbank te gaan. Hij kan in principe zijn werk als jurist vanop afstand uitvoeren, of een deel van de tijd thuiswerken. Deze vrijheid maakt voor veel masters in de rechten een job als bedrijfsjurist aantrekkelijker dan een als advocaat.

Vennootschapsrecht

De belangrijkste troef die je als bedrijfsjurist kunt hebben is een specialisatie in het vennootschapsrecht. Tijdens de dagdagelijkse werking van een onderneming wordt men constant geconfronteerd met vennootschapsrechtelijke regels.

De bedrijfsjurist is de allereerste persoon die om raad wordt gevraagd wanneer er iets zal veranderen aan de statuten van de onderneming. Hij of zij is ook de belangrijkste schakel inzake het naleven van de wettelijke en statutaire bepalingen die de organisatie van het bedrijf bepalen. Denk maar aan de aandeelhoudersvergadering, de verdeling van de dividenden, de stemrechten, de regeling van de raad van bestuur, enz. Dit zijn allemaal zaken waar jij als bedrijfsjurist een rechtstreekse invloed op hebt met je advies en analyse.

Afhankelijk van de grootte van het bedrijf is kennis van Europees vennootschapsrecht een grote troef wanneer je een job als legal counsel wilt. Aangezien de jobomschrijving van bedrijfsjurist zo groot is, wordt geen echte specialisatie verwacht. Je moet wel de drang hebben om jezelf bij te blijven scholen en op de hoogte te blijven van de gangbare wetgeving.

Verbintenissenrecht

Een andere belangrijke specialisatie voor de bedrijfsjurist is het verbintenissenrecht. Als legal counsel moet je niet alleen een sluitend contract kunnen opstellen, en analyseren, maar in veel gevallen ben je ook de onderhandelaar van de onderneming qua het juridische aspect.

Wanneer je start als bedrijfsjurist is vaak een van je eerste taken om jezelf vertrouwd te maken met de verbintenissen van de onderneming. Je moet jezelf snel inwerken in de vele clausules die het verbintenissenrecht rijk is. De NDA, het leeuwenbeding, opties, etc. komen allemaal op een dagelijkse basis terug.

Legal drafting – het kunnen opstellen van contracten en andere juridische documenten – is een tweede natuur voor een ervaren bedrijfsjurist. Heb je hier al ervaring mee, dan is dit een groot pluspunt wanneer je solliciteert voor een job als jurist in een onderneming.

Handelsrecht

Afhankelijk van de onderneming waar je aan de slag gaat als jurist, is een goede kennis van het handelsrecht zeer nuttig. Je bent als bedrijfsjurist best op de hoogte van de actuele regels van deze rechtstak. Ze regelen namelijk een groot deel van de B2B-relaties van ondernemingen.

Als legal counsel wordt er van je verwacht dat je vertrouwd bent met het opstellen van factuurvoorwaarden, deze kunt aanvechten, en kunt onderhandelen met de andere partij. Je moet dit recht ook strikt weten te scheiden van het consumentenrecht dat de B2C relaties regelt. De kredieten, de schulden en de interesten op beiden worden ook grotendeels

Consumentenrecht

Wanneer een onderneming goederen of diensten verkoopt aan consumenten komt ze gegarandeerd in contact met het consumentenrecht en bijhorende regels van het Economisch Wetboek.

Op de hoogte zijn van deze regels en ze kunnen toepassen is van groot belang mocht je een bedrijfsjurist zijn in een onderneming die B2C activiteiten heeft. Het niet naleven van deze regels kan grote gevolgen hebben op juridisch vlak. Het is ook handig dat je de grens van het consumentenrecht goed kent, en dus voor het bedrijf gunstige contracten kan opstellen.

Dit is een rechtstak die constant onderhevig is aan verandering. Daarom is het belangrijk dat je als legal counsel jezelf voldoende gaat bijscholen en op de hoogte blijft van veranderingen in de wetgeving. Een ander belangrijk element hier is dat consumentenrecht voor het overgrote deel op Europese schaal wordt geregeld. Het Belgische recht is eerder een aanvulling. Daarom is het nuttig om als bedrijfsjurist de nodige kennis te hebben van de werking van Europees recht en de toepasbaarheid ervan in Belgische maar ook pan-Europese situaties.

Privacy & GDPR

Voor ondernemingen is een van de grootste zorgen de GDPR-wetgeving. Deze privacyregels gelden niet alleen voor bezoekers op websites, maar voor bijna elke handeling die het bedrijf stelt waar persoonsgegevens voor nodig zijn.

De bedrijfsjurist moet hier sluitende adviezen rond kunnen opstellen, en weten wanneer de privacywetgeving, en GDPR, van kracht is. Zo werk je vaak samen met de Human Resources afdeling qua persoonlijke informatie van werknemers en sollicitanten op een legale manier op te slaan en te verwerken. Idem ga je het marketingdepartement adviseren over welke informatie zij mogen verzamelen van (potentiële) klanten. Werk je in een internationale onderneming dan is het belangrijk dat je een goede kennis hebt van het Europese recht en het internationale recht.

Verzekeringsrecht

Een onderneming heeft verschillende verzekeringen. De bedrijfsjurist begrijpt de inhoud ervan, en kan een gericht advies geven inzake het uitkiezen of onderhandelen van nieuwe verzekeringen.

Naast een goede juridische kennis is het belangrijk dat je een goede onderhandelaar bent voor het geval dat de onderneming op individuele basis de verzekeringen wil onderhandelen. Je moet ook proactief te werk gaan om bij veranderde omstandigheden de verzekering te heronderhandelen, of stop te zetten.

Vastgoedrecht

Bijna elke onderneming die groot genoeg is om een bedrijfsjurist aan te werven, heeft contracten of activa waar vastgoedrecht relevant is.

Veel ondernemingen diversifiëren hun portfolio met vastgoedinvesteringen. Als bedrijfsjurist zorg jij ervoor dat de koop- en verkoopaktes op een wettelijke manier worden geregeld. Ook volg je de hypotheken en de hypothecaire mandaten op, en zorg je ervoor dat alles volgens de regels van de kunst verloopt.

De bedrijfsjurist wordt ook vaak gevraagd om de huur- en verhuurcontracten van de onderneming op te stellen en op te volgen. Een goede kennis van bijzondere overeenkomsten en het vastgoedrecht is hier een grote troef.

Fiscaal recht

Hoewel advies en de toepassing van het fiscaal recht vaak wordt uitbesteed aan externe partijen of aan specialisten binnen de onderneming, moet je toch op zijn minst op de hoogte zijn van de belangrijkste regels. Zo kun je een goed advies geven wanneer daarom wordt gevraagd.

Een bedrijfsjurist met een bijzondere specialisatie in het fiscaal recht heeft de job kansen voor het grijpen. Het is een heel gegeerd profiel voor ondernemingen. Je werkt in deze functie vaak samen met boekhouders en accountants. Het is dus nuttig als je als specialist, maar ook als generalist, boekhoudkundig jargon kent.

Arbeidsrecht

Samen met human resources regelt een bedrijfsjurist de arbeidscontracten van werknemers, en heeft hij of zij vaak een belangrijke rol in de juridische omkadering van de aanwervingsprocedure.

Je bent samen met HR ook nauw betrokken bij mogelijke conflicten op de werkvloer, zowel tussen werkgever en werknemer als tussen werknemers onderling. De bedrijfsjurist heeft vaak een cruciale rol bij een herstructurering van de onderneming of ontslag van een werknemer.

Buiten een goede juridische kennis, is vaak ook het sociale aspect van belang. Je moet je adviezen van juridisch jargon omvormen naar een begrijpelijke taal. Je adviezen tussen werknemers onderling moeten gericht zijn op conflict-vermijding en niet altijd zuiver juridische oplossing zijn.

Milieu & omgevingsrecht

Wanneer je je job als legal counsel uitoefent zal je gegarandeerd gevraagd worden als je adviezen hebt rondom vergunningsaanvragen en -betwistingen. Een goede kennis van vastgoedrecht gecombineerd met milieu- en omgevingsrecht zorgen ervoor dat je gerichte adviezen kunt geven aan een onderneming. Kennis hierin is dus zeker een troef om op je CV te hebben als je van plan bent om te solliciteren als bedrijfsjurist.

In veel gevallen moet je als bedrijfsjurist ook een liaison rol spelen. Indien e.g. een nieuw bedrijfspand moet worden gebouwd, zal de bedrijfsjurist vaak preventief de omwonenden en het gemeentebestuur hiervan inlichten en een aanspreekpunt zijn voor mogelijke grieven.

Als bedrijfsjurist oefen je een proactieve rol uit. Je volgt de vergunningen op van aanvraag tot toekenning en expiratie. Je vecht ook vergunningen aan van andere ondernemingen mochten deze nefast voor de onderneming blijken te zijn.

Intellectueel eigendomsrecht

Een andere belangrijke taak voor bedrijfsjuristen is om het intellectueel eigendom van de onderneming te beheren en te verdedigen. De jurist gaat vaak samen met ingenieurs proactief zoeken naar mogelijkheden om de IP-portfolio van de onderneming uit te breiden.

Een andere taak is het verdedigen van de bestaande intellectuele eigendomsrechten van de onderneming. De jurist kijkt als er geen inbreuk wordt gemaakt op de patenten van de onderneming, en houdt patent trolls op afstand. Ook het auteurs- en merkenrecht van het bedrijf wordt door de bedrijfsjurist beschermd. Hij of zij kijkt als er geen inbreuken worden gemaakt en gaat indien dit het geval is actie ondernemen. Dit wordt gedaan door aangetekende brieven, waarschuwingen en schikkingsvoorstellen.

De bedrijfsjurist heeft ook de opdracht om de verjaringstermijnen van intellectuele rechten bij te houden. Hij of zij houdt bij wanneer patenten vervallen en wanneer een handelsmerk opnieuw moet worden geregistreerd. Het is dus van belang dat je op de hoogte blijft van veranderingen in de huidige wetgeving en goed met deadlines kunt omgaan.

Risk managment

Een belangrijke taak die is weggelegd voor de bedrijfsjurist is riskmanagement. Je gaat op zoek naar de juridische risico´s die een bedrijf loopt en kijkt als deze overeenstemmen met de baten.

Een voorbeeld hiervan zijn mergers and Acquisitions. De onderneming die de andere onderneming overneemt moet op de hoogte zijn van al de bestaande contracten, uitstaande schulden, mogelijke juridische geschillen, enz. Het is de taak van de bedrijfsjurist om een grondige due diligence te doen, en samen met accountants en andere experts kijken als de kosten de baten waard zijn.

Nauw hiermee verbonden is legal compliance. Een bedrijfsjurist kijkt naar de wet- en regelgeving en volgt haar evolutie op. Dit zodat het bedrijf mogelijke sancties kan vermijden en opportuniteiten kan grijpen als bepaalde regels gunstiger worden.

Interim-bedrijfsjurist

De doorsnee bedrijfsjurist moet van alles wat kunnen en is vaak slechts in een enkele materie gespecialiseerd. Je proberen te specialiseren in alle rechtstakken waar je als legal counsel moet in adviseren voor een onderneming is onmogelijk.

Daarom dat voor juristen die gespecialiseerd zijn in pakweg intellectuele eigendomsrechten of fiscaal recht, er veel kansen zijn om aan de slag te gaan als interim-bedrijfsjurist. Een interim-jurist gaat voor een bepaalde periode – meestal enkele weken – samenwerken met het bestaande vaste legal counsel van het bedrijf voor een specifieke opdracht. Nadat deze opdracht afgewerkt is gaat deze interim-bedrijfsjurist naar een andere onderneming die een gelijkaardige opdracht heeft voor zijn specialisatie.

Als je op zoek bent naar een uitdagende job waar elke dag anders is en je veel verantwoordelijkheid krijgt is bedrijfsjurist de perfecte keuze. Op Legaljob.be vind je de meest recente vacatures van bedrijven over heel België. Schrijf je in op onze JobAlert en mis geen enkele nieuwe jobopening!

Zoek vacatures bedrijfsjurist