Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Registreer je gratis

Je wachtwoord wordt automatisch aangemaakt en verzonden naar jouw e-mailadres.

De voornaamwoorden in onze e-mails

Zij/haar/haar, hij/hem/zijn, die/hen/hun

Je hebt het misschien al gemerkt. We vermelden onze voornaamwoorden in de handtekening onder onze e-mails. Dat heeft een reden! Op die manier weet je altijd of wie je aanschrijft een man of vrouw is en hoef je niet te twijfelen welk voornaamwoord je moet gebruiken.

Je vermijdt dat je mensen gaat aanspreken met het verkeerde voornaamwoord wanneer zij een genderneutrale naam hebben zoals Nicky, Robin, Xiang, Noa of Jules. Ook voorkom je dat je transpersonen en mensen die intersekse of non-binair zijn, gaat misgenderden door niet hun geprefereerde voornaamwoord te gebruiken. Dit is een kleine moeite die voor sommige mensen heel wat kan betekenen.

Hoe gebruik je voornaamwoorden juist?

Je ziet de volgende voornaamwoorden vaak terugkomen: Zij/haar/haar, hij/hem/zijn, die/hen/hun. Vooral over de laatste drie struikelen veel mensen en weten ze niet exact hoe ze deze voornaamwoorden moeten gebruiken. Hier is een voorbeeld om dit toe te lichten:

Robin is non-binair en voelt zich noch man, noch vrouw. Daarom wil Robin liever aangesproken worden met de voornaamwoorden die, hen en hun.

Dus een zin zoals “Voor hem is het een stuk leuker om genderneutraal aangesproken te worden.” wordt dan “Voor hen is het een stuk leuker om genderneutraal aangesproken te worden.”

Je kan uiteraard zelf ook je voornaamwoorden vermelden in de handtekening van je e-mail. Dan houden wij daar rekening mee wanneer we via e-mail met jou communiceren.

Vind je dit een leuk idee? Deel gerust deze pagina met nog meer mensen en bedrijven om bewustzijn te creëren rond het belang van voornaamwoorden!

The pronouns in our emails

She/her/hers, he/him/his, they/them/their

You might have noticed. We mention our pronouns in the signature under our emails. This is for a reason! By doing so, you always know the person you are writing to is a man or woman and you don’t have to be in doubt about which pronouns to use.

You prevent yourself from addressing people with the wrong pronouns when they have a gender-neutral name such as Nicky, Robin, Xiang, Noa or Jules. You also avoid misgendering trans people and people who are intersex or non-binary by not using their preferred pronoun. This is a small effort that can mean a lot to some people.

How do you use pronouns correctly?

You’ll often see the following pronouns used: She/Her/Hers, He/Him/His, They/Them/Their. Many people stumble over the last three in particular and don’t know exactly how to use these pronouns. Here is an example to explain this:

Robin is non-binary and feels neither male nor female. Therefore, Robin prefers to be addressed with the pronouns They, them and their.

So a phrase like “For him, it’s a lot more pleasant to be addressed gender-neutrally.” then becomes “For them, it’s a lot more pleasant to be addressed gender-neutrally.

Of course, you can also mention your pronouns in the signature of your e-mail. We will then take this into account when communicating with you via e-mail. Do you like this idea? Then feel free to share this page with more people and companies to create awareness about the importance of pronouns!