GSV - Staalindustrie Verbond

GSV (Groupement de la Sidérurgie - Staalindustrie Verbond), opgericht in 1953, is de beroepsvereniging van staalondernemingen die in België staal produceren of verwerken.

GSV telt 10 aangesloten leden, die rechtstreeks ± 10.500 werknemers en rechtstreeks en onrechtstreeks samen 25.000 personen tewerkstellen. 

HET GSV:

  • vertegenwoordigt en verdedigt de sector bij internationale, Europese, federale en regionale instanties ;
  • verschaft de leden een geheel van prestaties en diensten ;
  • bestudeert en analyseert de evoluties inzake conjunctuur, markt, sociale aangelegenheden, leefmilieu, vervoer, energie en grondstoffen en de implicaties hiervan voor de sector ;
  • licht het publiek in over de verwezenlijkingen in de sector en werkt samen met Infosteel aan de promotie van het materiaal staal.